Magnetna rezonanca kolena

Magnetna rezonanca kolena je bezbolna radiološka metoda koja ne ostavlja posledice po organizam, a kojom se dobija vrlo precizna i jasna slika o stanju u unutrašnjosti kolena, njegovog koštanog dela, kao i okolnih mišića i ligamenata u predelu kolena. Magnetna rezonanca se uspešno primenjuje u sferi medicine zahvaljujući aktivaciji snažnog magnetnog polja, odnosno radio talasa koji uz pomoć računara stvaraju vizualizaciju unutrašnjosti zgloba kolena i to bez primene jonizujućeg zračenja.

Zašto se obavlja pregled magnetnom rezonancom?
Zahvaljujući magnetnoj rezonanci kolena radiolog dobija nepogrešivu informaciju o tome šta se dešava u unutrašnjosti kostiju, hrskavice, mišića, tetiva, meniskusa i svih ligamenata u kolenu pacijenta. Rendgensko snimanje kolena takođe ima veoma važnu ulogu i često se primenjuje, međutim snimanje kolena magnetnom rezonancom je zapravo bolji izbor metode, jer može da ukaže na brojne patološke promene koje se mogu desiti u ovom zglobu.

Kada je potrebno uraditi magnetnu rezonancu kolena?
Najčešće indikacije su:
• Bol u kolenu koji može dovesti do smanjene pokretljivosti i nemogućnosti oslonca na nogu
• Pojava otoka u i oko kolena, najčešće zbog nakupljanja tečnosti ili unutrašnjih krvarenja
• Oštećenje hrskavica, meniskusa, ligamenata
• Povrede usled bavljenja sportom
• Prelomi kostiju u predelu kolena
• Artritis
• Infekcije
• Tumori
• Bolovi nastali nakon operacije kolena
• Komplikacije po ugrađivanju hirurških pomagala

Sportske povrede
Usled intenzivnog bavljenja sportom i pojačanih fizičkih aktivnosti povećava se i šansa za eventualne povrede kolena i okolnih struktura u regiji ovog zgloba i ukoliko dođe do istog ovakvo stanje neminovno narušava kvalitet svakodnevnog života. Jedna od najčešćih dijagnoza s kojima se susreće medicinsko osoblje je povreda meniskusa koja nastaje zbog oštrih i snažnih rotacija i direktnih udaraca. Koliko je meniskus važan za neometano kretanje govori i činjenica da ovaj disk zapravo pruža stabilnost kolenu da balansira kompletnu težinu tela preko kolena. Ukoliko je prisutna njegova povreda pacijent se javlja lekarima zbog pojave bola, može biti prisutan otok, nestabilnost u koraku, pa i blokada rada kolena. Oštećenje meniskusa zapravo nastaje zbog nedostatka njegove elastičnosti, te su starije osobe neminovno podložnije ovoj vrsti povrede. Stepen i vrsta povrede mogu biti različiti i shodno tome lekar određuje pravilnu terapiju i lečenje. Zahvaljujući razvoju medicine i pojavi magnetne rezonance adekvatne u primeni snimanja kolena oštećenje meniskusa se danas mnogo brze i lakše utvrđuje, a samim tim i brže pristupa potrebnoj terapiji.

Magnetna rezonanca kolena – priprema za pregled
Od pacijenta se ne očekuju neke posebne pripreme. Pre obavljanja pregleda pacijent može nepromenjeno da konzumira hranu i piće kao i prepisanu terapiju. Od pacijenta se očekuje da na snimanje donese svu do tada prikupljenu lekarsku dokumentaciju koja prikazuje istoriju bolesti, a pre ulaska u salu za snimanje potrebno je ukloniti sve metalne predmete kao što su nakit, metalni novac, telefoni, platne kartice i slično.
Magnetna rezonanca kolena – rizici prilikom pregleda
Magnetno polje koje se aktivira po paljenju aparata nije štetno po zdravlje pacijenta, međutim može dovesti do poremećaja rada ili kvara ugrađenih uređaja, ukoliko pacijent iste ima. Iz tog razloga je važno napomenuti lekaru da li postoje metalni implanti ili recimo pejsmejker u telu pacijenta. Važno je naglasiti i da li je prisutan neki teži poremećaj bubrežnih funkcija, jer u tom slučaju lekar, po detaljnom sagledavanju prijavljene bolesti, donosi odluku o primeni kontrastnog sredstva. Isto važi i za trudnice – ukoliko je prisutna trudnoća ili se sumnja na istu potrebno je obavestiti lekara kako bi razmotrio upotrebu kontrasta.

Magnetna rezonanca kolena – kako se izvodi pregled?
Po ulasku u prostoriju za snimanje, u kojoj pacijent boravi sam, lice se smešta na pomerajući sto aparata, koji se po aktiviranju aparata uvlači u cev u kojoj zatim magnetna rezonanca kolena traje od 15 do 30 minuta i najčešće je bez primene kontrastnog sredstva. Na zahtev lekara moguće je izvršiti pregled i sa aplikacijom kontrasta da bi se izdefinisala što jasnija slika i otklonila sumnja na patološke promene u kolenu. Obzirom da sam aparat stvara buku dok je aktivan pacijentu se daju slušalice ili čepići koje uklanjaju ovaj malo neprijatan zvuk. Nakon obavljenog MR snimanja kolena radiolog očitava snimak, daje mišljenje i prepisuje terapiju za dalje adekvatno lečenje.

Za Klub Zdravih Navika: Dr Vladimir Ćurčić (radiolog), Eurodijagnostika (dijagnostički centar)

Ostale korisne savete možete pronaći ovde.

magnetna rezonanca kolena, klub zdravih navika, kzn, magnetna rezonanca kolena klub zdravih navika, magnetna rezonanca kolena kzn, pregled kolena magnetnom rezonancom, pregled magnetnom rezonancom, mr pregled kolena, pregled kolena, snimanje kolena, dijagnostika kolena, saveti, strucni saveti, saveti lekara, Iceberg Salat Centar

0

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *