EMNG pregled – Elektromioneurografija

Elektromioneurografija je dijagnostički pregled iz oblasti neurologije i predstavlja jednu od najadekvatnijih metoda za procenjivanje i analiziranje funkcije mišića i nerava u našem organizmu. Pregled sledi posle obavljanja detaljne anamneze i kompletnog kliničkog (neurološkog) pregleda i zapravo je pomoćna dijagnostička metoda koja otkriva eventualna oštećenja na nervima ili mišićima. EMNG pregled je od velike važnosti za lekarsko osoblje obzirom da, konkretno, elektromiografija pruža detaljane informacije o stanju mišića, a elektroneurografija o stanju nerava, što je od velikog značaja za lekara koji odlučuje o koracima za dalji tok lečenja.

Šta je EMNG pregled?
EMNG je jedna od elektrodijagnostičkih procedura u toku koje se periferni nervi stimulišu strujom (električnim impulsom), a potom se ispituju mišići plasiranjem iglene elektrode unutar samog mišića. Kao i bilo koji drugi deo našeg tela, tako i sami mišići ili nervi mogu oboleti. Iz tog razloga je pojava elektromioneurografije od velikog značaja u medicini, jer se, primenom pomenute metode može, mnogo brže i adekvatnije, otkriti oboljenje i pomoći obolelom pacijentu.

Kada se obavlja EMNG pregled?
EMNG pregled je najpravilnije izvršiti u toku treće nedelje od pojave simptoma i poteškoća kod obolelog pacijenta. Važno je napomenuti da je sve prilično individualno od organizma do organizma, ali primećeno je da je kod većine pacijenata potrebno oko 20-ak dana da bi se registrovale promene na nervima i mišićima.

Kada se javiti neurologu i zatražiti EMNG pregled?
Na EMNG pregled se upućuju oni pacijenti kod kojih se sumnja na oštećenje nerava koja konkretnije mogu biti:
– oštećenje nervnih korenova
– spletova i perifernih nerava-radikulopatije
– pleksopatije
– neuropatije i povrede nerava

Na pregled je obavezno javiti se ukoliko kliničkim pregledom utvrdite da su prisutni sniženi ili ugašeni mišićni refleksi ili primetite:
– Bol ili slabost u nekom mišiću
– Atrofiranje mišića
– Gubite osećaj ili su prisutne izmene u intenzitetu prilikom dodira
– Osećate utrnulost, takozvano mravinjanje, laku zamorljivost mišića

EMNG pregled lekaru pruža odgovore na pitanja:
– Da li postoji problem u neuromišićnom sistemu
– Ako postoji, gde je oštećenje tačno nastalo, u mišiću ili u perifernom nervnom sistemu
– Ukoliko se promene odnose na nervni sistem – da li odgovara oštećenju perifernog nerva, korena koji izlazi iz kičmene moždine ili motornog neurona
– Da li je oštećenje lokalno ili obuhvata više mišića i nerava
– Da li je proces akutni odnosno nastao nedavno ili hronični tj. traje već neko duže vreme
– Da li postoje znaci za oporavak mišića ili nerava

Elektromioneurografija se primenjuje isključivo kod bolesnika koji već imaju jasne znake neuro-mišićnih oboljenja i zapravo je dopuna neurološkog pregleda (kojem na zahtev lekara može prethoditi pregled magnetnom rezonancom ili pregled multislajsnim skenerom).

Kako izgleda EMNG pregled? Trajanje EMNG pregleda?
EMNG traje od 30 do 90 minuta i nažalost jeste jedan od relativno neprijatnih pregleda. Može biti bolan, ali je apsolutno izdržljiv, a u celom procesu je najvažnije da postoji dobra komunikacija i saradnja pacijenta sa lekarskim osobljem koje vrši pregled, te se u tom slučaju neprijatnosti svode na minimum. Za obavljanje EMNG pregleda koriste se kompjuterizovani aparati i savremena tehnologija koja se zapravo sastoji od površinskih i iglenih elektroda koje mogu da se primenjuju kod pacijenata svih uzrasta. Osoblje naše klinike se trudi da sam pregled protekne što komfornije za pacijenta obezbeđivanjem prijatne temperature u prostoriji gde se obavlja pregled, konstantnom komunikacijom sa pacijentom u toku pregleda i važno je znati da se ispitivanje uvek može prekinuti u bilo kom trenutku pregleda na zahtev pacijenta.

Da li je potrebna priprema za EMNG pregled?
Pre pregleda je potrebno da pacijent izmeri težinu i visinu, očisti kožu i da veče pre pregleda ne nanosi nikakve kreme i preparate za negu na deo tela koji podleže pregledu. Pacijent može neometano da jede i pije pre pregleda, kao i da konzumira prepisanu terapiju.

Koji su pacijenti kontraidikovani za EMNG pregled?
– Oni kod kojih je prisutan poremećaj koagulacije (za elektromiografiju)
– Ukoliko je loše regulisana antikoagulantna terapija (INR do 3, nije kontraindikovan EMG, INR preko 3, proceniti rizik-korist)
– Antiagregariona terapija kao što je aspirin ili Plavix nije kontraindikacija za EMNG
– Kod pacijenata sa ugrađenim pejsmejkerom ili kardijalnim defibrilatorom je relativna kontraindikacija za elektroneugrafski preged ( u tom slučaju stimulacija se ne vrši direktno iznad pejsmejkera, oprezno se stimuliše u predelu ruku, a ukoliko se obavlja pregled na nogama male su šanse da dođe do poremećaja rada pejsmejkera).
– Ako je kod pacijenta prisutna infekcija kože na delu koji je potrebno ispitati
– Iglene elektrode se ne primenjuju kod pacijenata koji imaju sniženi broj trombocita i u tom slučaju je potrebno konsultovati lekara.

Tumačenje EMNG nalaza
Rezultati dobijeni EMNG analizom su zapravo nalaz koji neurologu govori o tačnom mestu, rasprostranjenosti i stepenu oštećenja nerava i mišića. Spektar dijagnoza koje mogu proizaći iz EMNG pregleda je zaista velik, a u praksi neke od najčešćih su kompresivne neuropatije kao što je sindrom karpalnog tunela, sindrom Guyonovog kanala, sindrom kubitalnog tunela, radikulopatije, polineuropatije i mnoge druge. Na osnovu dobijenog nalaza vaš lekar će preduzeti pravilne korake u daljem lečenju i prema vašem individualnom stanju odlučiti da li su potrebne eventualne dodatne analize.

Za Klub Zdravih Navika: Dr Vladimir Ćurčić (radiolog), Eurodijagnostika (dijagnostički centar)

Ostale korisne savete možete pronaći ovde.

EMNG pregled, klub zdravih navika, kzn, EMNG pregled klub zdravih navika, EMNG pregled kzn, neurologija, neuroloski pregled, dijagnosticki pregled, analiza funkcije misica, analiza nerava, ostecenje nerava, elektromiografija, elektroneurografija, stajnje nerava, stanje misica, elektromioneurografija, saveti, zdravlje, saveti lekara, Iceberg Salat Centar
Hospital and medicine. Doctor at work
0

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *