Ko će pobediti?

Mame, kako vi provodite neradna jutra? Da li ustanete prve pa odmah krenete da pripremate doručak za ukućane i rasklanjate po kući ili se budite…

2