Šta je holesterol i kako ga držati pod kontrolom?

Šta je holesterol? Holesterol je u hemijskom smislu alkohol velike molekulske težine koji se većinski u organizmu čoveka sintetiše u jetri. Treba istaći da holesterol…

1