Šta je anemija i kako se leči?

Anemija se pored medikamentozne terapije može lečiti i ishranom. Do anemije dolazi usled nedostatka crvenih krvnih zrnaca u krvi ili hemoglobina koji ima ulogu u…

1