Šta je anoreksija i koji su najčešći simptomi?

Izbor stila živora utiče na zdravlje, a najčešće se determinante zdravlja posmatraju i analiziraju u okviru podele na faktore nasleđa i faktore okoline. Problem nasleđenog…

4