Uslovi dostave

Cena isporuke

Za dostavu u užem području Beograda

 

DOSTUPNOST ARTIKALA:

Dostupnost artikala kupcima Kluba zdravih navika je moguća na jedan način:
1. Da se poručena roba kupcu isporučuje na traženu adresu.

USLOVI DOSTAVE NA ŽELJENU ADRESU:

Isporuka robe na željenu adresu se vrši na:

• Užem području Beograda na teritoriji 11 beogradskih opština Surčin, Zemun, Palilula, Novi Beograd, Stari grad, Vračar, Savski venac, Čukarica, Rakovica, Voždovac, Zvezdara

USLOVI VEZANI ZA UŽE PODRUČJE BEOGRADA

Za uže područje Beograda (zelenim obojeno na mapi – opštine Surčin, Zemun, Palilula, Novi Beograd, Stari grad, Vračar, Savski venac, Čukarica, Rakovica, Voždovac, Zvezdara) dostupni su svi artikli koji se nalaze na KZN shopu, i grupa artikala iz kategorije VOĆA I POVRĆA.

Isporuka robe na užem području Beograda, obavlja se dostavnim vozilima Iceberg Salat Centra. Dostavna vozila su opremljena rashladnim sistemima, čime se čuva kvalitet proizvoda iz kategorije voća i povrća.

Uslovi za isporuku robe na užem području Beograda:
• Minimalna vrednost porudžbenice obavezno treba da iznosi 500,00 RSD sa PDV-om.
• Za porudžbenicu čija je vrednost sa PDV-om do 2.000,00 RSD usluga dostave se naplaćuje 240,00 RSD.
• Za porudžbenice čija je bruto vrednost preko 2.000,00 RSD usluga dostave se ne naplaćuje.

Vreme poručivanja i isporuke:

Vreme poručivanja i isporuke:

Kupci koji poruče robu do 20:00h radnim danima i subotom, imaju mogućnost da im se roba dostavi odmah sutradan ili u ponedeljak za porudžbine subotom.
Isporuka će se vršiti dva puta dnevno, svim danima (osim subote, nedelje i praznika – koji obuhvataju periode 1. 2. 6. 7. januar i 1. 2. maj) i to u sledećim vremenskim intervalima:
1. 08:00 – 12:00h
2. 16:00 – 20:00h
Isporuke subotom se vrše samo u prepodnevnom intervalu od 08:00-12:00h

U slučaju da je porudžbenica kreirana nedeljom ili praznikom isporuka se vrši prvog radnog dana u istim vremenskim intervalima.

Sa porudžbinama kreiranim u navedenom vremenu i datim vremenima isporuke, kompanija obezbeđuje dovoljno vremena da kvalitetno pripremi i dostavi porudžbinu bez ugrožavanja kvaliteta proizvoda i usluge.

Isporuka se vrši na prijavljenoj adresi, a poručilac mora da obezbedi brz i nesmetan prijem porudžbine. Uz pismenu saglasnost poručioca (dostavljenu e-mail-om), porudžbenicu može da preuzme i drugo lice u slučaju da poručilac nije u mogućnosti. Preuzimanje robe od strane drugog lica vrši se pod istim uslovima koja se odnose i na poručioca.

Zbog specifičnosti proizvoda koji se isporučuju, a u cilju zaštite zaposlenih dostava robe podleže određenim ograničenjima:
• U zgradama bez ili sa neispravnim liftom isporuka se ne vrši iznad 5-og sprata.
• Maksimalna težina robe koja se isporučuje u ovim uslovima je 20 KG.

U situacijama viših sila (vanrednih vremenskih uslova, vanredno stanje, i slično) kada je onemogućena isporuka u očekivano vreme, kupac će u najkraćem roku biti obavešten o tome. Relizacija ili otkazivanje ovih porudžbenica će se izvršiti u dogovoru sa kupcem.

Vaš Klub zdravih navika